Robotic Assistant : Kwaliteitsmonitor

Robotic Accounting gaat niet alleen over het automatisch verwerken van transacties, maar ook over controles automatiseren. De Robotic Assistant controleert op inconsistenties, afwijkingen en onvolkomenheden. De Robotic Assistant scoort met de kwaliteitsmonitor elke administratie en suggereert acties ter verbetering.