Digitalisering: omdat de klant niet anders verwacht